The Official website, District panchayat Alappuzha
 
     
 Follow us of TWITTER 

Home Fisheries Animal husbandry  Agricutlture Contacts Members History

Now @ Home    Gallery   I   Social security  I      Facebook    I    Twitter   I   Blog   
  

AGRICULTURE

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആകെ 612 പാടങ്ങളിൽ 549 ലും പുഞ്ച കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നു...

 

FISHERIES

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖലയാണു മത്സ്യമേഖല.

 

ANIMAL HUSBANDRY

ജില്ലയിൽ നാല് ലക്ഷത്തോളം താറവുകൾ..  ആടുകളേക്കാൾ കൂടുതല്‍ നായ്ക്കൾ.... !!

കൂടുതലറിയാൻ തുടർന്ന് വായിക്കു...  
കൂടുതലറിയാൻ തുടർന്ന് വായിക്കു...
കൂടുതലറിയാൻ തുടർന്ന് വായിക്കു... 
New updates

Support - Working days
Call: +91 477 – 2252496, 2253836
---------------------------------------------------
The Official website of District panchayat Alappuzha: www.alappuzhadp.org
Mail us :info@alappuzhadp.org , Follow us on official Twitter and Blog
Follow us of TWITTER
© 2011 - 2014 ALAPPUZHA DISTRICT PANCHAYATH. ALL RIGHTS RESERVED
Designed and developed by Nuevo Tecnologia